Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych

Studia podyplomowe

Koordynator kierunku: dr hab. Agnieszka Kister

Jednostki tworzące sektor finansów publicznych mają za zadanie racjonalnie gospodarować finansami. Jest to możliwe między innymi dzięki prowadzeniu, zgodnie z przepisami prawa, rachunkowości. System rachunkowości budżetowej jest jednak specyficzny z uwagi na szczególne zasady zawarte w aktach wykonawczych do ustawy o finansach publicznych. Odmienność ta jest wynikiem istnienia ustandaryzowanych planów kont m.in. dla budżetu i jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, a także wzorów sprawozdań i rozwiązań ewidencyjnych odzwierciedlających akumulację i rozdział środków finansowych pomiędzy podmiotami tego sektora.

Prowadzenie rachunkowości wymaga jednocześnie od pracowników działów finansowo-księgowych szerokiej wiedzy związanej z zasadami gospodarowania mieniem zarówno samorządowym jak i państwowym, zarządzaniem finansami, zamówieniami publicznymi, audytem i rozliczeniami z innymi instytucjami (np. z ZUS). Niniejsze studia podyplomowe dają szansę pracownikom instytucji na podniesienie kwalifikacji i przede wszystkim na prawidłowe wypełnianie obowiązków przy gospodarowaniu mieniem publicznym.

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl

od 3060 zł

2 semestry
9 zjazdów

190 godzin

raz w miesiącu:
pt. 16:00-19:15
sob. 8:50-15:35
ndz. 8:50-15:35

FORMA HYBRYDOWA

Połączenie zajęć synchronicznych z zajęciami w bezpośrednim kontakcie w siedzibie Uczelni 50/50. Wybrane zajęcia będą realizowane na platformie online z elementami czatu lub wideokonferencji, z dostępem do materiałów i ćwiczeń.

Inne kierunki z tego obszaru kształcenia

Inspektor Ochrony Danych

Jedną z najważniejszych zmian związanych z wejściem w życie nowego pakietu legislacyjnego jest obowiązkowe powołanie Inspektorów Ochrony Danych (IOD) w instytucjach publicznych. Ustawodawca europejski wskazuje

Zobacz więcej
Skip to content