Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych

Studia podyplomowe

Koordynator kierunku: dr hab. Agnieszka Kister

Jednostki tworzące sektor finansów publicznych mają za zadanie racjonalnie gospodarować finansami. Jest to możliwe między innymi dzięki prowadzeniu, zgodnie z przepisami prawa, rachunkowości. System rachunkowości budżetowej jest jednak specyficzny z uwagi na szczególne zasady zawarte w aktach wykonawczych do ustawy o finansach publicznych. Odmienność ta jest wynikiem istnienia ustandaryzowanych planów kont m.in. dla budżetu i jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, a także wzorów sprawozdań i rozwiązań ewidencyjnych odzwierciedlających akumulację i rozdział środków finansowych pomiędzy podmiotami tego sektora.

Prowadzenie rachunkowości wymaga jednocześnie od pracowników działów finansowo-księgowych szerokiej wiedzy związanej z zasadami gospodarowania mieniem zarówno samorządowym jak i państwowym, zarządzaniem finansami, zamówieniami publicznymi, audytem i rozliczeniami z innymi instytucjami (np. z ZUS). Niniejsze studia podyplomowe dają szansę pracownikom instytucji na podniesienie kwalifikacji i przede wszystkim na prawidłowe wypełnianie obowiązków przy gospodarowaniu mieniem publicznym.

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl

OTWARTY NABÓR!

2 semestry
9 zjazdów

190 godzin

raz w miesiącu:
pt. 16:00-19:15
sob. 8:50-15:35
ndz. 8:50-15:35

3 600 zł

FORMA HYBRYDOWA

Połączenie zajęć synchronicznych z zajęciami w bezpośrednim kontakcie w siedzibie Uczelni 50/50. Wybrane zajęcia będą realizowane na platformie online z elementami czatu lub wideokonferencji, z dostępem do materiałów i ćwiczeń.

Inne kierunki z tego obszaru kształcenia

Kadry i płace w praktyce

Celem studiów „Kadry i płace w praktyce” jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, finansów, rachunkowości oraz ubezpieczeń społecznych, w tym dotyczących trybu i zasad

Zobacz więcej

MBA in Innovative Enterprise Management

MBA in Innovative Enterprise Management to dedykowane dwusemestralne studia Master of Business Administration (MBA) przeznaczone dla kadry menedżerskiej przedsiębiorstw prywatnych i publicznych (z minimum rocznym stażem na stanowisku kierowniczym lub

Zobacz więcej

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi

Zasoby ludzkie w wielu współczesnych przedsiębiorstwach zaczynają mieć krytyczne znaczenie. Efektywne zarządzanie tym obszarem wymaga posiadania specjalistycznych kwalifikacji daleko wykraczających poza prawo pracy czy przepisy emerytalne. Pracownicy pionu personalnego realizując

Zobacz więcej
Skip to content