Edukacja i terapia Nowa, atrakcyjna cena!

Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

Analiza lokalnego i ogólnopolskiego rynku pracy, monitoring zmian w oświacie oraz analiza trendów w tym zakresie wskazuje na duże zapotrzebowanie na nauczycieli psychologów wspierających nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań zawodowych. Ukończenie studiów „Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów” umożliwi zdobycie dodatkowych kwalifikacji nauczycielskich do posiadanego wykształcenia merytorycznego, będzie sprzyjać mobilności zawodowej oraz umożliwi pracę w placówkach oświatowych.

Edukacja i terapia

Logopedia z alternatywną i wspomagającą komunikacją

Czterosemestralne studia podyplomowe na kierunku „Logopedia z alternatywną i wspomagającą komunikacją” przygotowują specjalistów w zakresie terapii logopedycznej i porozumiewania się (komunikacji z zastosowaniem AAC). Studia mają na celu poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu budowy i funkcjonowania organów mowy, rozpoznawania i korygowania wad wymowy, kryteriów diagnostycznych oraz metod i form prowadzenia zajęć/terapii z porozumiewania się, w tym również z wykorzystaniem AAC oraz logopedycznych z dziećmi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami mowy.

Skip to content