Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

Studia podyplomowe - hybrydowo lub 100% online

Koordynator kierunku: dr hab. Jolanta Karbowniczek, prof. Akademii WSEI

Studia podyplomowe spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Analiza lokalnego i ogólnopolskiego rynku pracy, monitoring zmian w oświacie oraz analiza trendów w tym zakresie wskazują na duże zapotrzebowanie na nauczycieli psychologów wspierających nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań zawodowych. 

Zdobycie do posiadanego wykształcenia merytorycznego dodatkowo kwalifikacji nauczycielskich sprzyjać będzie mobilności zawodowej oraz umożliwi pracę w placówkach oświatowych.

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl
NOWA CENA!

od 2880 zł

3 semestry
10 zjazdów

330 godzin

raz lub dwa razy
w miesiącu:
pt. 15:30-19:30
sob. 8:50-16:55
ndz. 8:50-16:55

FORMA HYBRYDOWA

100% ONLINE

Inne kierunki z tego obszaru kształcenia

Terapeuta środowiskowy

Celem ogólnym kształcenia jest uzyskanie kwalifikacji terapeuty środowiskowego a także uzyskanie kompetencji i doświadczenia w zakresie psychiatrycznej opieki środowiskowej, niezbędnych do uczestnictwa w leczeniu pacjenta

Zobacz więcej

Psychologia transportu

Celem studiów podyplomowych „Psychologia transportu” jest przygotowanie do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz osób wykonujących pracę

Zobacz więcej
Skip to content