Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi

STUDIA PODYPLOMOWE - W FORMULE HYBRYDOWEJ 50/50

Koordynator kierunku: dr Monika Wawrzeńczyk-Kulik, prof. Akademii WSEI

Zasoby ludzkie w wielu współczesnych przedsiębiorstwach zaczynają mieć krytyczne znaczenie. Efektywne zarządzanie tym obszarem wymaga posiadania specjalistycznych kwalifikacji daleko wykraczających poza prawo pracy czy przepisy emerytalne. Pracownicy pionu personalnego realizując swe funkcje muszą z jednej strony uwzględniać strategiczne uwarunkowania organizacji, z drugiej strony przyczyniać się do rozwoju kadry kierowniczej organizacji w zakresie tak zwanych umiejętności miękkich: motywacja, budowanie zespołów, komunikacja interpersonalna, zarządzanie konfliktami. Z kolei czysto specjalistyczne umiejętności pracowników służb personalnych wiążą się z takimi zagadnieniami jak: planowanie zapotrzebowania i rekrutacja, opisy stanowisk pracy, planowanie kariery czy outplacement.

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl
POPULARNE

od 3060 zł

2 semestry
9 zjazdów

210 godzin

raz w miesiącu:
pt. 16:00-19:15
sob. 8:50-16:55
ndz. 8:50-16:05

FORMA HYBRYDOWA 50/50

Skip to content