Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi

Studia podyplomowe - HYBRYDOWO LUB 100% ONLINE

Koordynator kierunku: dr Katarzyna Wieczorek

Szybkie rozpoznanie zaburzeń rozwojowych u bardzo małych dzieci, stwarza możliwość zastosowania działań określanych „wczesnym wspomaganiem”. Ustawodawca stworzył możliwości realizacji powyższych celów przez wiele placówek (m.in. publiczne oraz niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne; poradnie specjalistyczne; przedszkola; szkoły podstawowe – w tym specjalne; młodzieżowe ośrodki wychowawcze; młodzieżowe ośrodki socjoterapii; specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze), wskazując tym samym na potrzebę dynamicznego tworzenia ośrodków wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Polsce.

Specyfika rehabilitacji małego, niepełnosprawnego dziecka wymaga przygotowania odpowiedniej kadry terapeutycznej, która posiadać będzie zarówno umiejętności w zakresie wczesnej diagnostyki zaburzeń rozwojowych, jak i optymalne kompetencje we wczesnej terapii dzieci. Studia trwają trzy semestry i mają charakter kwalifikacyjny. Obejmują 410 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych plus 120 praktyki. Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy oraz doświadczeni praktycy.

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl
NOWA CENA!

od 2880 zł

3 semestry
12 zjazdów

530 godzin

raz lub dwa razy
w miesiącu:
pt. 15:30-19:30
sob. 8:50-16:55
ndz. 8:50-16:55

FORMA HYBRYDOWA 50/50

100% ONLINE

Skip to content