Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi

Studia podyplomowe

Koordynator kierunku: dr Katarzyna Wieczorek

Szybkie rozpoznanie zaburzeń rozwojowych u bardzo małych dzieci, stwarza możliwość zastosowania działań określanych „wczesnym wspomaganiem”. Ustawodawca stworzył możliwości realizacji powyższych celów przez wiele placówek (m.in. publiczne oraz niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne; poradnie specjalistyczne; przedszkola; szkoły podstawowe – w tym specjalne; młodzieżowe ośrodki wychowawcze; młodzieżowe ośrodki socjoterapii; specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze), wskazując tym samym na potrzebę dynamicznego tworzenia ośrodków wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Polsce

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl
POPULARNE

3 semestry
12 zjazdów

410 godzin

raz lub dwa razy
w miesiącu:
pt. 15:30-19:30
sob. 8:50-16:55
ndz. 8:50-16:55

4 500 zł

FORMA HYBRYDOWA

Połączenie zajęć synchronicznych z zajęciami w bezpośrednim kontakcie w siedzibie Uczelni 50/50. Wybrane zajęcia będą realizowane na platformie online z elementami czatu lub wideokonferencji, z dostępem do materiałów i ćwiczeń.

Inne kierunki z tego obszaru kształcenia

Terapeuta środowiskowy

Celem ogólnym kształcenia jest uzyskanie kwalifikacji terapeuty środowiskowego a także uzyskanie kompetencji i doświadczenia w zakresie psychiatrycznej opieki środowiskowej, niezbędnych do uczestnictwa w leczeniu pacjenta

Zobacz więcej
Skip to content