Zarządzanie nieruchomościami

Studia podyplomowe - w formule hybrydowej 50/50

Koordynator kierunku: mgr Wojciech Słowański

Jedyne w regionie studia podyplomowe, po ukończeniu których słuchacz będzie miał możliwość nabycia kwalifikacji zawodowych Zarządcy Nieruchomości Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych.

Zarządca nieruchomości jest zawodem interdyscyplinarnym i wymaga rozleglej wiedzy między innymi z zakresu ekonomii i finansów, prawa, nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk o zarządzaniu i jakości, a także umiejętności praktycznych związanych z gospodarką nieruchomościami. Wymaga również cech przywódczych i umiejętności kierowania zespołami osób: administratorami, obsługą techniczną, ochroną i osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie porządku na nieruchomości, księgowością.

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl
NOWA CENA!

od 3230 zł

2 semestry
9 zjazdów

200 godzin

raz w miesiącu:
pt. 16:00-20:00
sob. 8:50-16:55
ndz. 8:50-16:55

FORMA HYBRYDOWA 50/50

Skip to content