Zarządzanie w ochronie zdrowia

Studia podyplomowe

Lokalizacja: Lublin lub warszawa

Koordynator kierunku: dr Zbigniew Orzeł

Istnieje potrzeba profesjonalizacji kadry kierowniczej sektora ochrony zdrowia. Jej niewystarczające kompetencje stały się jednym z 3 głównych powodów trudnej sytuacji ekonomicznej niektórych podmiotów leczniczych, zwłaszcza publicznych. Wskazano ten fakt w uzasadnieniu do ustawy o działalności leczniczej.

Jednocześnie coraz większe wymagania formalne (ustawowe) oraz nieformalne, w tym rynkowe, determinują konieczność wdrażania współczesnych narzędzi zarządczych w podmiotach leczniczych, podmiotach tworzących (nadzorze właścicielskim) oraz innych instytucjach sektora ochrony zdrowia.

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl
POPULARNE

OTWARTY NABÓR!

2 semestry
11 zjazdów

230 godzin

raz lub dwa razy
w miesiącu:
pt. 16:00-19:15
sob. 8:50-16:55
ndz. 8:50-16:55

4 200 zł

FORMA HYBRYDOWA

Połączenie zajęć synchronicznych z zajęciami w bezpośrednim kontakcie w siedzibie Uczelni 50/50. Wybrane zajęcia będą realizowane na platformie online z elementami czatu lub wideokonferencji, z dostępem do materiałów i ćwiczeń.

Inne kierunki z tego obszaru kształcenia

MBA in Healthcare

MBA in Healthcare to dedykowane dwusemestralne studia Master of Business Administration (MBA) przeznaczone dla kadry menedżerskiej sektora ochrony zdrowia (z minimum rocznym stażem na stanowisku kierowniczym i/lub specjalisty).

Zobacz więcej

Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji

Celem studiów podyplomowych „Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji” jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Studia

Zobacz więcej

MBA in Innovative Enterprise Management

MBA in Innovative Enterprise Management to dedykowane dwusemestralne studia Master of Business Administration (MBA) przeznaczone dla kadry menedżerskiej przedsiębiorstw prywatnych i publicznych (z minimum rocznym stażem na stanowisku kierowniczym lub

Zobacz więcej
Skip to content