Zarządzanie w ochronie zdrowia

STUDIA PODYPLOMOWE - W FORMULE HYBRYDOWEJ 50/50

Koordynator kierunku: dr n. o zdr. Zbigniew Orzeł, prof. Akademii WSEI

Istnieje potrzeba profesjonalizacji kadry kierowniczej sektora ochrony zdrowia. Jej niewystarczające kompetencje stały się jednym z 3 głównych powodów trudnej sytuacji ekonomicznej niektórych podmiotów leczniczych, zwłaszcza publicznych. Wskazano ten fakt w uzasadnieniu do ustawy o działalności leczniczej.

Jednocześnie coraz większe wymagania formalne (ustawowe) oraz nieformalne, w tym rynkowe, determinują konieczność wdrażania współczesnych narzędzi zarządczych w podmiotach leczniczych, podmiotach tworzących (nadzorze właścicielskim) oraz innych instytucjach sektora ochrony zdrowia.

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl
NOWA CENA!

od 3230 zł

2 semestry
11 zjazdów

230 godzin

raz lub dwa razy
w miesiącu:
pt. 16:00-19:15
sob. 8:50-16:55
ndz. 8:50-16:55

FORMA HYBRYDOWA 50/50

Skip to content