Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji

Studia podyplomowe

Partner kierunku: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Koordynator kierunku: dr hab. Tomasz Wołowiec

Standardowym elementem każdego procesu zarządzania są fazy nadzoru i kontroli. Rutynowy proces w tym zakresie powinien realizować trzy funkcje. Pierwsza to zapobieganie nadużyciom i przestępstwom. Funkcja druga to racjonalizacja kosztów funkcjonowania. Funkcja trzecia polegać powinna na instytucjonalizowaniu procesu uczenia się organizacji.

Wykrywane błędy muszą uruchamiać procesy korekty i naprawy na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym. W związku z tym profesjonalny rozwój kadr zatrudnionych we współczesnych organizacjach musi obejmować doskonalenie nie tylko w fazie planowania i organizacji ale również nadzoru i kontroli.

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl
POPULARNE

2 semestry
9 zjazdów

200 godzin

raz w miesiącu:
pt. 16:00-19:15
sob. 8:50-16:55
ndz. 8:50-15:35

3 800 zł

FORMA HYBRYDOWA

Połączenie zajęć synchronicznych z zajęciami w bezpośrednim kontakcie w siedzibie Uczelni 50/50. Wybrane zajęcia będą realizowane na platformie online z elementami czatu lub wideokonferencji, z dostępem do materiałów i ćwiczeń.

Inne kierunki z tego obszaru kształcenia

Kadry i płace w praktyce

Celem studiów „Kadry i płace w praktyce” jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, finansów, rachunkowości oraz ubezpieczeń społecznych, w

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aspektami prawnymi i organizacyjnymi procesu zamówień publicznych oraz przepisami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych, przygotowanie do samodzielnego wykonywania funkcji w

Zobacz więcej
Skip to content