Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji

Studia podyplomowe

Współorganizator kierunku: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Koordynator kierunku: dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. Akademii WSEI

Standardowym elementem każdego procesu zarządzania są fazy nadzoru i kontroli. Rutynowy proces w tym zakresie powinien realizować trzy funkcje. Pierwsza to zapobieganie nadużyciom i przestępstwom. Funkcja druga to racjonalizacja kosztów funkcjonowania. Funkcja trzecia polegać powinna na instytucjonalizowaniu procesu uczenia się organizacji.

Wykrywane błędy muszą uruchamiać procesy korekty i naprawy na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym. W związku z tym profesjonalny rozwój kadr zatrudnionych we współczesnych organizacjach musi obejmować doskonalenie nie tylko w fazie planowania i organizacji ale również nadzoru i kontroli.

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl
POPULARNE

od 3610 zł

2 semestry
9 zjazdów

200 godzin

raz w miesiącu:
pt. 16:00-19:15
sob. 8:50-16:55
ndz. 8:50-15:35

FORMA HYBRYDOWA

Połączenie zajęć synchronicznych z zajęciami w bezpośrednim kontakcie w siedzibie Uczelni 50/50. Wybrane zajęcia będą realizowane na platformie online z elementami czatu lub wideokonferencji, z dostępem do materiałów i ćwiczeń.

Skip to content