Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe

Studia podyplomowe

Koordynator kierunku: dr Łukasz Wojciechowski, prof. Akademii WSEI

Nowe wyzwania w obliczu globalizacji wymuszają na instytucjach administracji publicznej i jednostkach służb mundurowych, które zajmują się bezpieczeństwem narodowym obywateli oraz zespołach reagowania kryzysowego, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i centralnym stałe uzupełnianie wiedzy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom lub ograniczania ich negatywnych skutków w sferze politycznej, wojskowej, ekonomicznej i społecznej.

Tylko doskonale przygotowana kadra gwarantuje obywatelom odpowiednio zorganizowaną obronę i ochronę przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa.

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl
Popularne

od 3060 zł

2 semestry

200 godzin

FORMA ONLINE

Wszystkie zajęcia przewidziane programem studiów odbywają się online. Po dokonaniu rejestracji i wpłaty Słuchacz otrzymuje login i hasło do konta

Skip to content