Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe

Studia podyplomowe

Koordynator kierunku: dr Łukasz Wojciechowski

Nowe wyzwania w obliczu globalizacji wymuszają na instytucjach administracji publicznej i jednostkach służb mundurowych, które zajmują się bezpieczeństwem narodowym obywateli oraz zespołach reagowania kryzysowego, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i centralnym stałe uzupełnianie wiedzy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom lub ograniczania ich negatywnych skutków w sferze politycznej, wojskowej, ekonomicznej i społecznej.

Tylko doskonale przygotowana kadra gwarantuje obywatelom odpowiednio zorganizowaną obronę i ochronę przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa.

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl
Popularne

OTWARTY NABÓR!

2 semestry

200 godzin

3 600 zł

FORMA ONLINE

Wszystkie zajęcia przewidziane programem studiów odbywają się online. Po dokonaniu rejestracji i wpłaty Słuchacz otrzymuje login i hasło do konta

Inne kierunki z tego obszaru kształcenia

Grafika komputerowa

Celem studiów podyplomowych „Grafika komputerowa” jest przekazanie słuchaczom wiedzy w zakresie tworzenia i przetwarzania zaawansowanej grafiki, przygotowania do druku materiałów poligraficznych, przygotowania grafiki do druku

Zobacz więcej

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Każdy zakład pracy zatrudniający ponad 100 osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany jest do utworzenia zakładowych służb BHP. Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku „Bezpieczeństwo i

Zobacz więcej

Informatyka kryminalistyczna

Informatyka kryminalistyczna, często nazywana w Polsce informatyką sądową należy do obszaru nauk sądowych. Specjaliści informatyki kryminalistycznej zajmują się pozyskiwaniem, analizą oraz interpretacją elektronicznych dowodów, które

Zobacz więcej
Skip to content