Wycena nieruchomości

STUDIA PODYPLOMOWE - W FORMULE HYBRYDOWEJ 50/50

Koordynator kierunku: mgr inż. Piotr Walczyk

Charakterystyczną cechą  gospodarki globalnej jest fenomen rosnącego znaczenia nieruchomości. Nieruchomości stają się obiektem obrotu na skalę światową. Wprowadzenie nieruchomości do obrotu wymaga każdorazowo jej wcześniejszej wyceny. Opisane tendencje stwarzają zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących szacować wartość nieruchomości.

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl
NOWA CENA!

od 3570 zł

2 semestry
12 zjazdów

290 godzin

raz lub dwa razy
w miesiącu:
pt. 16:00-20:00
sob. 8:50-16:55
ndz. 8:50-16:55

FORMA HYBRYDOWA 50/50

Inne kierunki z tego obszaru kształcenia

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Każdy zakład pracy zatrudniający ponad 100 osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany jest do utworzenia zakładowych służb BHP. Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku „Bezpieczeństwo i

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aspektami prawnymi i organizacyjnymi procesu zamówień publicznych oraz przepisami dotyczącymi wydatkowania środków publicznych, przygotowanie do samodzielnego wykonywania funkcji w

Zobacz więcej
Skip to content