Zamówienia publiczne

Studia podyplomowe

Koordynator kierunku: mgr Krzysztof Juściński

Do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych są zobowiązane w szczególności podmioty sektora finansów publicznych, a także inne podmioty o podobnym charakterze lub kontrolowane w określony sposób przez jednostki sektora finansów publicznych, jeśli nabywają dostawy, roboty budowlane lub usługi. Studia podyplomowe „Zamówienia publiczne” skierowane są więc do pracowników jednostek samorządowych oraz finansowanych ze środków publicznych, a także osób realizujących projekty finansowane ze środków europejskich.

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl

OTWARTY NABÓR!

2 semestry
9 zjazdów

180 godzin

raz w miesiącu:
pt. 16:00-19:15
sob. 8:50-16:55
ndz. 8:50-16:05

3 800 zł

FORMA HYBRYDOWA

Połączenie zajęć synchronicznych z zajęciami w bezpośrednim kontakcie w siedzibie Uczelni 50/50. Wybrane zajęcia będą realizowane na platformie online z elementami czatu lub wideokonferencji, z dostępem do materiałów i ćwiczeń.

Inne kierunki z tego obszaru kształcenia

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi

Zasoby ludzkie w wielu współczesnych przedsiębiorstwach zaczynają mieć krytyczne znaczenie. Efektywne zarządzanie tym obszarem wymaga posiadania specjalistycznych kwalifikacji daleko wykraczających poza prawo pracy czy przepisy emerytalne. Pracownicy pionu personalnego realizując

Zobacz więcej

MBA in Healthcare

MBA in Healthcare to dedykowane dwusemestralne studia Master of Business Administration (MBA) przeznaczone dla kadry menedżerskiej sektora ochrony zdrowia (z minimum rocznym stażem na stanowisku kierowniczym i/lub specjalisty).

Zobacz więcej

Kadry i płace w praktyce

Celem studiów „Kadry i płace w praktyce” jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, finansów, rachunkowości oraz ubezpieczeń społecznych, w tym dotyczących trybu i zasad

Zobacz więcej
Skip to content