Zamówienia publiczne

STUDIA PODYPLOMOWE - W FORMULE HYBRYDOWEJ 50/50

Koordynator kierunku: mgr inż. Ryszard Sołowiej

Do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych są zobowiązane w szczególności podmioty sektora finansów publicznych, a także inne podmioty o podobnym charakterze lub kontrolowane w określony sposób przez jednostki sektora finansów publicznych, jeśli nabywają dostawy, roboty budowlane lub usługi. Studia podyplomowe „Zamówienia publiczne” skierowane są więc do pracowników jednostek samorządowych oraz finansowanych ze środków publicznych, a także osób realizujących projekty finansowane ze środków europejskich.

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl
NOWA CENA!

od 3060 zł

2 semestry
9 zjazdów

180 godzin

raz w miesiącu:
pt. 16:00-19:15
sob. 8:50-16:55
ndz. 8:50-16:05

FORMA HYBRYDOWA 50/50

Skip to content