Zamówienia publiczne

Studia podyplomowe

Koordynator kierunku: mgr Krzysztof Juściński

Do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych są zobowiązane w szczególności podmioty sektora finansów publicznych, a także inne podmioty o podobnym charakterze lub kontrolowane w określony sposób przez jednostki sektora finansów publicznych, jeśli nabywają dostawy, roboty budowlane lub usługi. Studia podyplomowe „Zamówienia publiczne” skierowane są więc do pracowników jednostek samorządowych oraz finansowanych ze środków publicznych, a także osób realizujących projekty finansowane ze środków europejskich.

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl

OTWARTY NABÓR!

2 semestry
9 zjazdów

180 godzin

raz w miesiącu:
pt. 16:00-19:15
sob. 8:50-16:55
ndz. 8:50-16:05

3 800 zł

FORMA HYBRYDOWA

Połączenie zajęć synchronicznych z zajęciami w bezpośrednim kontakcie w siedzibie Uczelni 50/50. Wybrane zajęcia będą realizowane na platformie online z elementami czatu lub wideokonferencji, z dostępem do materiałów i ćwiczeń.

Inne kierunki z tego obszaru kształcenia

Kadry i płace w praktyce

Celem studiów „Kadry i płace w praktyce” jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, finansów, rachunkowości oraz ubezpieczeń społecznych, w

Zobacz więcej

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Każdy zakład pracy zatrudniający ponad 100 osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany jest do utworzenia zakładowych służb BHP. Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku „Bezpieczeństwo i

Zobacz więcej
Skip to content