Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Studia podyplomowe - w formule hybrydowej 50/50

Koordynator kierunku: dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. Akademii WSEI

Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresy rachunkowości generowane jest przez kilka przyczyn. Przyczyna pierwsza związana jest z tak zwana delokalizacją usług specjalistycznych. Firmy globalne przesuwają do tak zwanych tańszych krajów swe centra księgowe. Prowadzi to do obniżenia ich kosztów. Przyczyna druga to  zwiększająca się liczba małych i średnich przedsiębiorstw stwarzająca dodatkowy popyt na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl
POPULARNE

od 3060 zł

2 semestry
9 zjazdów

210 godzin

raz w miesiącu:
pt. 16:00-19:15
sob. 8:50-15:35
ndz. 8:50-15:35

FORMA HYBRYDOWA

Połączenie zajęć synchronicznych z zajęciami w bezpośrednim kontakcie w siedzibie Uczelni 50/50. Wybrane zajęcia będą realizowane na platformie online z elementami czatu lub wideokonferencji, z dostępem do materiałów i ćwiczeń.

Skip to content