Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Studia podyplomowe

Koordynator kierunku: dr hab. Tomasz Wołowiec

Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresy rachunkowości generowane jest przez kilka przyczyn. Przyczyna pierwsza związana jest z tak zwana delokalizacją usług specjalistycznych. Firmy globalne przesuwają do tak zwanych tańszych krajów swe centra księgowe. Prowadzi to do obniżenia ich kosztów. Przyczyna druga to  zwiększająca się liczba małych i średnich przedsiębiorstw stwarzająca dodatkowy popyt na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

81 749 32 24
podyplomowe@wsei.lublin.pl

OTWARTY NABÓR!

2 semestry
9 zjazdów

210 godzin

raz w miesiącu:
pt. 16:00-19:15
sob. 8:50-15:35
ndz. 8:50-15:35

3 600 zł

FORMA HYBRYDOWA

Połączenie zajęć synchronicznych z zajęciami w bezpośrednim kontakcie w siedzibie Uczelni 50/50. Wybrane zajęcia będą realizowane na platformie online z elementami czatu lub wideokonferencji, z dostępem do materiałów i ćwiczeń.

Inne kierunki z tego obszaru kształcenia

MBA in Innovative Enterprise Management

MBA in Innovative Enterprise Management to dedykowane dwusemestralne studia Master of Business Administration (MBA) przeznaczone dla kadry menedżerskiej przedsiębiorstw prywatnych i publicznych (z minimum rocznym stażem na stanowisku kierowniczym lub

Zobacz więcej

Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji

Celem studiów podyplomowych „Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji” jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Studia

Zobacz więcej
Skip to content